Oprávnená osoba

Naša spoločnosť vymenovala poverenú osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia. V prípade potreby môžete oprávnenú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: rohon@geosport.sk alebo na telefónnom čísle +421 915 832 324