Kontakty

Outdoor Nemecká, s.r.o.

Hronská 2

976 97 Nemecká

IČO: 47 313 170

DIČ: 202 381 0415

IČ DPH: SK202 381 0415

tel. na predajňu: +421 949 333 712

                           +421 915 832 324 (Michal Rohoň)

                           +421 908 736 011 (Radovan Gažo)

e-mail: obchod@geosport.sk; objednavky@geosport.sk

Bankové spojenie: SWIFT: SK0209000000005044875004, BIC: GIBASKBX, Slovenská sporiteľňa

Adresa prevádzky:

Geo Sport
Hronská 2
976 97 Nemecká

3D prehliadka obchodu

Otváracie hodiny:  Denne od 09.00 - 18.00

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 tel. č.: 048/412 49 69 fax. č: 048/4124 693